Hlasování skončilo

Vliv tradičního zemědělství na půdy Papuy-Nové Guineje

Původní obyvatelé tropů praktikují tradiční zemědělství tisíce let. Nárůst populace a zvyšování spotřeby ale vyžaduje větší produkci potravin, toho ovšem lze dosáhnou obděláním větší plochy pralesa nebo intensifikací zemědělství. Tato studie má pomoci nastavit produkci tak, aby změny půd byly udržitelné. Aplikace technik západního zemědělství totiž vedla k degradaci půd. Expedice se bude zabývat problematikou vlivu tradičního domorodého zemědělství a importovaných západních technologií na půdy této oblasti.

Počet hlasů: 386

Za Gulagem do Kazachstánu – po stopách českých vězňů a pozůstatcích táborů

Z nacistických koncentračních koncentráků dnes bývají muzea, stalinské gulagy ale zůstávají opuštěny a jejich podoba je dnes už téměř neznámá. Sdružení Gulag.cz se zabývá opuštěnými tábory na Sibiři, nyní by chtěli prozkoumat také pozůstatky táborového komplexu Karlag, protože mapování gulagů v Kazachstánu se dosud nikdo nevěnuje.

Počet hlasů: 495

Za novými druhy raků na Papuu

Papuánští raci jsou ve volné přírodě nekontrolovaně odchytáváni pro akvaristický trh. Intenzivní odchyt však může vést k nevratnému poškození jejich populací, či dokonce k jejich vyhynutí. Podrobný popis jednotlivých druhů a jejich důkladné poznání jsou prvním krokem k jejich ochraně.

Počet hlasů: 712

Velký dům – velký sen: Vily “bohatých chudých” jako zpředmětnění tenzí globalizovaného světa

Na předimenzovaných, nedostavěných a nefunkčních domech zbohatlíků se snažíme ukázat problémy a tenze (ale i potencionální konflikty) současného globalizovaného světa. Záměrem projektu je studovat vily „bohatých chudých“ jako globální fenomén, který není ani tak plodem svého místa (např. Kavkaz, Afrika), ale spíše času. Času celosvětových změn, globálního proudění prac. sil, zboží, kapitálu, ale také idejí a lidských snů. Začali jsem již v Indonésii, Srí Lance, Čečensku, Gruzii, Moldávii a řadě zemí Balkánu. A chceme pokračovat v Libanonu, Nigérii/Ghaně a Guatemale.

Počet hlasů: 104

Galapágy 180 let po Darwinovi – průzkum a ochrana mizející biodiverzity

Galapágy proslavil jako přírodní evoluční laboratoř už Charles Darwin. A právě uvědomění si rozdílů mezi galapážskými drozdci a jejich kontinentálními příbuznými vedlo Darwina k myšlence evoluci druhů. Cílem této expedice je sběr dat o populacích ptáků, zejména kriticky ohroženého drozdce galapážského. Ten přežívá jen na dvou útesech poblíž ostrova Floreana. V laboratoři bude analyzována diverzita genů a porovnání s vzorky historickými umožní návrh opatření pro přežití populací.

Počet hlasů: 86

Uakari

Primát uakari (Cacajao melanocephalus) byl ve Venezuele popsán už v roce 1800, jeho rozšíření i taxonomický status v této oblasti však dodnes zůstaly neznámé. Výsledkem výzkumu by měla být mapa jeho rozšíření, fotodokumentace a analýza DNA. A také odpověď na otázku, jaký druh kdysi Alexander von Humboldt na jihu Venezuely skutečně objevil.

Počet hlasů: 45

Expedice Rwenzori

Pohoří Rwenzori, které leží na pomezí Demokratické republiky Kongo a Ugandy, skrývá mnoho cenných a výjimečných druhů. Navzdory jedinečným hodnotám je ale z tohoto území k dispozici poměrně málo dat, což přináší komplikace při úvahách o jeho ochraně. Cílem expedice je získáních exaktních kvantitativních dat, které pomohou porozumět fungování tohoto horského ekosystému a blíže definovat potenciální rizika související s klimatickými změnami a úbytkem ledovců v pohoří.

Počet hlasů: 912

Expedice ke skupině Nungon, Papua-Nová Guinea

Etnická skupina Nungon zůstávala až donedávna v izolaci, život komunity ale silně ovlivnila koloniální minulost, kdy došlo k sestěhování obyvatel různých vesnic na jedno území. Tyto události ale dosud ovlivňují prostorové a sociální chování jeho obyvatel. Ačkoli spolu kooperují, nikdy nedošlo k jejich splynutí. Expedice propojí hlediska a metody geografie a kulturní antropologie a za cíl si klade studovat projev sociálních vztahů v prostoru. Situace umožní studovat, co se může z dlouhodobého hlediska stát, usadí-li se na cizím území nová populace.

Počet hlasů: 339

Neznámý původ polárních mikroorganismů

Polární ekosystémy se od zalednění vyrovnaly nejen s extrémními změnami, ale také s invazemi cizorodých organismů. Díky nedostatku referenčních dat se ale jen stěží dá určit, které mikroorganismy jsou původní. Expedice odhalí původ a dobu osídlení odledněných území různých částí souostroví Špicberky a objasní, jak polární mikrobiální ekosystémy reagují na postglaciální změny spontánně a jak je ovlivňuje člověk.

Počet hlasů: 820

Do Peru za záhadnou bekasinou královskou

Bekasina královská (Gallinago imperialis) je vyhynulým a znovuobjeveným ptačím druhem jižní Ameriky, o kterém se neví téměř nic. Expedice si klade za cíl prozkoumat rozšíření tohoto druhu bahňáka a proniknout do tajů jeho života, zejména způsobu hnízdění. Výsledky projektu doplní pestrou mozaiku životních strategií bahňáků a pomohou lépe pochopit evoluční historii i ekologickou přizpůsobivost této významné ptačí skupiny jako celku. Znalost rozšíření a biologie vzácné bekasiny královské posílí důležitost ochrany andských svahů, ohniska biologické rozmanitosti.

Počet hlasů: 1022

Český Beagle – Po stopách evoluce

Expedice zmapuje stav biodiverzity podél dvou největších řek Jižní Ameriky – Orinoka a Amazonky. Za cíl si klade hledání nových a ohrožených druhů, ale také mapování dopadu chování člověka na okolní prostředí. Nová data pak poslouží k vypracování konkrétních a dosažitelných ochranářských návrhů, ale také k popularizaci ekologie.

Počet hlasů: 1506