Přihlaste svůj projekt do Expedice Neuron a získejte podporu až do 1 000 000 korun od Nadačního fondu Neuron.


• Projekty podpoříme v plné výši, nemusíte shánět další sponzory.


• Obejdeme se bez zbytečné byrokracie, ne vše je nutné dokládat účtenkou.


• Odborná porota vybírá podle přínosu projektu, ne na základě h-indexu.


• Všechny obory a věkové kategorie mají stejnou šanci na úspěch.


Přihlaste se do 30. září 2017.