Harmonogram

Harmonogram bude zveřejněn v první polovině roku 2017. 

Účast

Podporu může získat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může v projektu reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba.

Přihlášení

Zájemci se registrují vyplněním online přihlášky a zasláním videa (max. 2 minuty), ve kterém představí cíl svého projektu vědecké expedice.

Zařazení do finále

Z přihlášek vyhovujících pravidlům bude vybráno až 20 projektů, o kterých nechá pořadatel hlasovat veřejnost.

Výběr vítěze

Odborná porota následně s přihlédnutím k hlasování veřejnosti vybere až 5 nejvhodnějších projektů, ze kterých vybere vítěze Expedice Neuron 2016.

Výhra

Vítězný projekt získá od Nadačního fondu Neuron až 1 000 000 korun na úhradu nákladů spojených s realizací vítězné expedice.

Přesné znění pravidel najdete zde